Návrat na homepage
Máme štěňátko Dospělý pes Krmení psa Co má pes na jazyku Tady najdete soubor hlavních signálů, které psi používají k dorozumívání. Samozřejmě, že není úplný, protože existuje mnoho dalších. Snad Vám to trochu pomůže pochopit vašeho nového pejska.
Zvukové signály Význam v lidském jazyce Okolnosti a emoce
Štěkot
Rychlý sled tří nebo čtyř štěknutí s krátkými pomlkami "Shromážděte se. Mám podezření, že se děje něco, nač se musíme podívat." Poplašné volání, ale ještě víc zaujaté než vylekané.
Dlouhá řada jednotlivých štěků s pomlkami "Jsem sám a potřebuji společnost." "Je tady někdo?" Obvykle projev sociální izolace nebo uzavření.
Jednotlivý štěk, uvolněný "Pojď jsem!" Často naučená komunikace, která má ze člověka vymámit nějakou reakci: otevření dveří, podání potravy a pod.
Vytí
Vysoké vytí ("jip, jip jip", protahované) "Jsem osamělý." "Je tady někdo?" Ozývá se při oddělení od rodiny nebo jiných psů
Vytí (často velmi zvučné a prodloužené) "Tady jsem!" "To je moje území!" "slyším tvé vytí." Pes užívá tento projev, aby ukázal svou přítomnost a ohlásil vlastnictví území. Ačkoliv tento zvuk zní lidem smutně, pes je spokojen.
Vrčení
Tiché, nízko laděné (zdá se vycházet z hrudi) "Jdi pryč!" "Dej si pozor!" Projev dominantního psa, který je znepokojen nebo zahání ostatní
Vrčení-štěkání (nízko laděné "vrrr-raf") "Jsem rozčílen, pokud budeš otravovat dám se do tebe!" O něco méně dominantní známka nespokojenosti se žádostí o pomoc ostatních členů smečky.
Kňučení
Kňučení stoupá do výše, kde končí (zvuk může být proložen vytím) "Já chci..." "Já potřebuji..." Požadavek nebo prosba o něco. Čím hlučnější a častější je zvuk, tím silnější je emoce.
Vzdechy "Jsem spokojen." "Na chvilku se uvelebím." "Vzdávám to, mám z toho depresi!" Jednoduchý emocionální signál vrcholící akcí. Pokud skončila uspokojivě znamená spokojenost, jinak znamená ukončení snahy.

Vizuální signály Význam v lidském jazyce Okolnosti a emoce
Postavení uší
Uši vzpřímené nebo nastražené mírně dopředu "Co to je?" Známka pozornosti
Uši namířené výrazně dopředu (spolu s vyceněnými zuby a svraštělým nosem) "Rozmysli si pečlivě, co uděláš - jsem připraven k boji!" Aktivní a agresivní výzva dominantního a sebevědomého psa.
Signály očí
Zírání z očí do očí "Vyzývám tě!" "Přestaň!" "Já jsem tady šéf, padej!" Toto je známka dominace nebo agresivity, kterou obvykle uplatňuje sebevědomý pes při konfrontaci s jiným zvířetem.
Oči se odvracejí stranou a vyhýbají přímému kontaktu "Nechci dělat potíže!" "Uznávám, že jsi tady šéfem." Signál podřízenosti s možným podtónem strachu.
Výraz tváře
(musí být posuzován v souladu s ostatními signály)
Tlama uvolněná a lehce pootevřená "Jsem šťastný a spokojený." Výraz, který je u psů nejbližší lidskému úsměvu.
Pysky ohrnuté, takže ukazují některé zuby (tlama je však většinou zavřená) "Jdi pryč!" Vadíš mi!" První známka otrávenosti nebo hrozby. Může ji provázet hluboké hrdelní vrčení.
Pysky jsou ohrnuté natolik, že ukazují všechny zuby i celé dásně nad předními zuby, vrásky na nose velmi nápadné. "Uhni, nebo uvidíš!" Vysoká úroveň aktivní agrese s vysokou pravděpodobností, že pokud druhý pes neustoupí, dojde k přímému napadení.
Signály ocasu
Ocas nesený vodorovně, směřující dozadu, ale ne napjatý "Děje se něco, co mne zajímá." Známka uvolněné pozornosti.
Ocas stažený mezi nohy "Bojím se." "Neubližuj mi!" Podřízené gesto založené na strachu.
Mírné mávání ocasem v malém rozsahu "Máš mě přece rád, nebo ne?" "Jsem tu." Váhavý náznak podřízení, který se může uplatňovat i při kterékoli jiné poloze ocasu.
Široké mávání ocasem, které však nevychází z kyčlí, tělo není přikrčeno "Mám tě rád. Líbíš se mi." "Buďme přáteli." Přátelské gesto, které nevyvolává žádnou sociální dominanci. Často se objevuje při hře.

Pedigree Purina Psí zóna Kynologie Stopa